Додаток 1 до річного плану закупівель РСЦ МВС в Херсонській області на 2016 рік


ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 15 вересня 2014 року №1106

Додаток до річного плану закупівель, що здійснюються без проведення процедури закупівель на  2016 року (зі змінами) регіональний сервісний центр МВС в Херсонській області код 40112144

Предмет закупівель Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Примітка
1 2 3 4 5 6
17.23.1 Вироби канцелярські, паперові (17.23.13-13.00 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, книги бланків ордерів і квитанцій, паперові чи картонні) 22800000-8 Паперові чи картонні реєстраційні журнали, бухгалтерські книги, швидкозшивачі, бланки та інші паперові канцелярські вироби 2210 348,00 грн.  (Триста сорок вісім грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ січень 2016
58.14.1  Журнали та періодичні видання друковані (58.14.12-00.00 Журнали та періодичні видання загальнокомерційні, професійні й академічні, друковані) 22200000-2 Газети, періодичні спеціалізовані та інші періодичні видання і журнали 2210 8120,00 грн. (Вісім тисяч сто двадцять грн. 00 коп.) без ПДВ січень 2016
81.29.1 — Послуги щодо очищування, інші (81.29.19-00.00) Послуги щодо очищування інші, н. в. і. у.(вивоз сміття) 90918000-5 Послуги з очищення урн для сміття 2240 473,00 грн. (чотириста сімдесят три грн. 00 коп.) без ПДВ січень 2016
80.30.1  (80.30.10-00.00) Послуги, пов’язані з розслідуванням  79713000-5 Послуги з охорони об’єктів та особистої охорони 2240 1835,00 грн. (одна тисяча вісімсот тридцять п’ять грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ січень 2016
22.29.2 Вироби пластмасові інші, н. в. і. у. (22.29.29-10.00 Вироби, інші, з пластмаси чи інших матеріалів) 19520000-7 Пластмасові вироби 2210 836,00 грн. (вісімсот тридцять шість грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ лютий 2016
58.14.1  Журнали та періодичні видання друковані (58.14.12-00.00 Журнали та періодичні видання загальнокомерційні, професійні й академічні, друковані) 22200000-2 Газети, періодичні спеціалізовані та інші періодичні видання і журнали 2210 829,00 (Вісімсот двадцять дев’ять грн. 00 коп.) без ПДВ лютий 2016
36.00.1. Вода природна ( 36.00.11-00.00 Вода питна) 2272 6500,00 грн. (Шість тисяч п’ятсот грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ лютий 2016
37.00.1 Послуги каналізаційні (37.00.11-00.00 Видаляння та обробляння стічних вод) 2272 7000,00 грн. (Сім тисяч грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ лютий 2016
61.10.1 Послуги щодо передавання даних і повідомлень (Послуги стаціонарного телефонного зв’язку — доступ і користування) 61.10.4 Послуги зв’язку Інтернетом проводовими мережами (61.10.11-00.00 Послуги стаціонарного телефонного зв’язку — доступ і користування) 2240 35070,14 (Тридцять п’ять тисяч сімдесят грн. 14 коп.) у т.ч. ПДВ лютий 2016
26.20.1 Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (26.20.16-40.00 Принтери, копіювальні та факсимільні апарати, які можна під’єднати до автоматичних машин для обробляння даних або до мережі (крім машин для друку, які друкують за допомогою пластин, барабанів та інших складників, а також машин, які виконують дві чи більше функції: друкування, копіювання чи факсимільне передавання) 30232110-8  Лазерні принтери 2210 13376,00 грн. (Тринадцять тисяч триста сімдесят шість грн. 00 коп.) без ПДВ лютий 2016
28.23.2 Машини конторські/офісні, інші, та частини до них (28.23.22-00.00- Машини для офсетного друку, аркушеві, конторського/офісного типу) 2210 5999,00 грн. (П’ять тисяч дев’ятсот дев’ять грн. 00 коп.)  у т.ч. ПДВ лютий 2016
25.12.1  Двері, вікна й рами до них і пороги до дверей металеві (25.12.10-30.00 Двері, пороги до дверей, вікна та рами до них із заліза чи сталі) 44221000-5 Вікна, двері та супутні вироби 2210 7200,00 грн. (Сім тисяч  двісті грн. 00 коп.) без ПДВ лютий 2016
17.23.1 Вироби канцелярські, паперові (17.23.13-13.00 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, книги бланків ордерів і квитанцій, паперові чи картонні) 22800000-8 Паперові чи картонні реєстраційні журнали, бухгалтерські книги, швидкозшивачі, бланки та інші паперові канцелярські вироби 2210 1937,00 грн. (Одна тисяча дев’ятсот тридцять сім грн. 00 коп.) без ПДВ лютий 2016
22.29.2 Вироби пластмасові інші, н. в. і. у. (22.29.29-10.00 Вироби, інші, з пластмаси чи інших матеріалів) 19520000-7 Пластмасові вироби 2210 1250,00 грн. (Одна тисяча двісті п’ятдесят грн. 00 коп.) без ПДВ лютий 2016
25.99.2 Вироби з недорогоцінних металів, інші 14720000-4 Алюміній, нікель, скандій, титан і ванадій 2210 185175,00 грн. (Сто вісімдесят п’ять тисяч сто сімдесят п’ять грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ лютий 2016
36.00.1. Вода природна (36.00.11-00.00 Вода питна) 2272 150,00 грн. (сто п’ятдесят грн. 00 коп.) лютий 2016
06.20.1 Газ природний, скраплений або в газоподібному стані (газ природній) 09123000-7 Природний газ 2274 185800,00 грн. (сто вісім п’ять вісім тисяч грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ лютий 2016
80.30.1  (80.30.10-00.00) Послуги, пов’язані з розслідуванням  79713000-5 Послуги з охорони об’єктів та особистої охорони 2240 1835,00 грн. (одна тисяча вісімсот тридцять п’ять грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ лютий 2016
53.20.1: Послуги поштові та кур’єрські, інші 64100000-7: Поштові та кур’єрські послуги 2240 2063,00 грн. (Дві дитясі шістдесят три грн. 00 коп.) без ПДВ лютий 2016
26.11.3 Схеми електронні інтегровані (26.11.30-65.00 Схеми інтегровані електронні (крім схем багатокристальних): постійні запам’ятовувальні перепрограмовувані пристрої, з електричним стиранням інформації, зокрема флеш-пам’ять) 30233180-6 Флеш-накопичувачі 2210 2850,00 грн. (Дві тисячі вісімсот п’ятдесят грн. 00 коп.) без ПДВ лютий 2016
17.23.1 Вироби канцелярські, паперові (17.23.13-13.00 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, книги бланків ордерів і квитанцій, паперові чи картонні) 22800000-8 Паперові чи картонні реєстраційні журнали, бухгалтерські книги, швидкозшивачі, бланки та інші паперові канцелярські вироби 2210 1922,00 грн. (Одна тисяча дев’ятсот двадцять дві грн. 00 коп.)  без ПДВ березень 2016
25.99.2 Вироби з недорогоцінних металів, інші 14720000-4 Алюміній, нікель, скандій, титан і ванадій 2210 179514,00 грн. (сто сімдесят дев’ять тисяч п’ятсот чотирнадцять грн. 00 коп.)  у т.ч. ПДВ березень 2016
19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні 2210 4200,00 грн. (чотири тисячі грн. 00 коп.)  у т.ч. ПДВ березень 2016
84.11.1 Послуги загальнодержавного характеру (84.11.11-00.00 Послуги виконавчої та законодавчої влади ) 63524000-8 Послуги з оформлення транспортної документації 2210 804,00 грн. (Вісімсот чотири грн. 00 коп.) без ПДВ березень 2016
17.23.1 Вироби канцелярські, паперові (17.23.13-13.00 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, книги бланків ордерів і квитанцій, паперові чи картонні) 22800000-8 Паперові чи картонні реєстраційні журнали, бухгалтерські книги, швидкозшивачі, бланки та інші паперові канцелярські вироби 2210 345,00 грн. (Триста чорок п’ять грн. 00 коп.) без ПДВ березень 2016
61.10.1 Послуги щодо передавання даних і повідомлень (Послуги стаціонарного телефонного зв’язку — доступ і користування) 61.10.4 Послуги зв’язку Інтернетом проводовими мережами (61.10.11-00.00 Послуги стаціонарного телефонного зв’язку — доступ і користування) 2240 8013,86 грн. (Вісім тисяч тринадцять грн. 86 коп.) у т.ч. ПДВ березень 2016
17.23.1 Вироби канцелярські, паперові (17.23.13-13.00 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, книги бланків ордерів і квитанцій, паперові чи картонні) 22800000-8 Паперові чи картонні реєстраційні журнали, бухгалтерські книги, швидкозшивачі, бланки та інші паперові канцелярські вироби 2210 335,00 грн. (Триста тридцять п’ять грн. 00 коп.) без ПДВ березень 2016
13.20.2 Тканини бавовняні (13.20.31-30.00 Тканини із хімічних комплексних ниток, виготовлені з високоміцних ниток, стрічкових чи подібних ниток (зокрема з нейлону, інших поліамідів, поліефіру, віскози) 39560000-5 Текстильні вироби різні 2210 225,00 грн. (Двісті двадцять п’ять грн. 00 коп.) березень 2016
22.29.2 Вироби пластмасові інші, н. в. і. у. (22.29.29-10.00 Вироби, інші, з пластмаси чи інших матеріалів) 19520000-7 Пластмасові вироби 2210 828,00 грн. (вісімсот двадцять вісім грн. 00 коп.) березень 2016
 

Голова комітету

     

В.І. Яковлев

 

Секретар комітету

       

Є.О.Сілютін

 
 

(за рішенням комітету від  23.03.2016 р №1)