Додаток 2 до річного плану закупівель РСЦ МВС в Херсонській області на 2016 рік


ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 15 вересня 2014 року №1106

Додаток до річного плану закупівель, що здійснюються без проведення процедури закупівель на  2016 року (зі змінами) регіональний сервісний центр УМВС в Херсонській області код 40112144

Предмет закупівель Код КЕКВ

(для бюджетних коштів)

Очікувана вартість

предмета закупівлі

Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Примітка
1 2 3 4 5 6
17.23.1 Вироби канцелярські, паперові (17.23.13-13.00 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, книги бланків ордерів і квитанцій, паперові чи картонні) 22800000-8 Паперові чи картонні реєстраційні журнали, бухгалтерські книги, швидкозшивачі, бланки та інші паперові канцелярські вироби 2210 348,00 грн.  (Триста сорок вісім грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ січень 2016
58.14.1  Журнали та періодичні видання друковані (58.14.12-00.00 Журнали та періодичні видання загальнокомерційні, професійні й академічні, друковані) 22200000-2 Газети, періодичні спеціалізовані та інші періодичні видання і журнали 2210 8120,00 грн. (Вісім тисяч сто двадцять грн. 00 коп.) без ПДВ січень 2016
81.29.1 — Послуги щодо очищування, інші (81.29.19-00.00) Послуги щодо очищування інші, н. в. і. у.(вивоз сміття) 90918000-5 Послуги з очищення урн для сміття 2240 473,00 грн. (чотириста сімдесят три грн. 00 коп.) без ПДВ січень 2016
80.30.1  (80.30.10-00.00) Послуги, пов’язані з розслідуванням  79713000-5 Послуги з охорони об’єктів та особистої охорони 2240 1835,00 грн. (одна тисяча вісімсот тридцять п’ять грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ січень 2016
22.29.2 Вироби пластмасові інші, н. в. і. у. (22.29.29-10.00 Вироби, інші, з пластмаси чи інших матеріалів) 19520000-7 Пластмасові вироби 2210 836,00 грн. (вісімсот тридцять шість грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ лютий 2016
58.14.1  Журнали та періодичні видання друковані (58.14.12-00.00 Журнали та періодичні видання загальнокомерційні, професійні й академічні, друковані) 22200000-2 Газети, періодичні спеціалізовані та інші періодичні видання і журнали 2210 829,00 (Вісімсот двадцять дев’ять грн. 00 коп.) без ПДВ лютий 2016
36.00.1. Вода природна ( 36.00.11-00.00 Вода питна) 2272 6500,00 грн. (Шість тисяч п’ятсот грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ лютий 2016
37.00.1 Послуги каналізаційні (37.00.11-00.00 Видаляння та обробляння стічних вод) 2272 7000,00 грн. (Сім тисяч грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ лютий 2016
61.10.1 Послуги щодо передавання даних і повідомлень (Послуги стаціонарного телефонного зв’язку — доступ і користування) 61.10.4 Послуги зв’язку Інтернетом проводовими мережами (61.10.11-00.00 Послуги стаціонарного телефонного зв’язку — доступ і користування) 2240 35070,14 (Тридцять п’ять тисяч сімдесят грн. 14 коп.) у т.ч. ПДВ лютий 2016
26.20.1 Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (26.20.16-40.00 Принтери, копіювальні та факсимільні апарати, які можна під’єднати до автоматичних машин для обробляння даних або до мережі (крім машин для друку, які друкують за допомогою пластин, барабанів та інших складників, а також машин, які виконують дві чи більше функції: друкування, копіювання чи факсимільне передавання) 30232110-8  Лазерні принтери 2210 13376,00 грн. (Тринадцять тисяч триста сімдесят шість грн. 00 коп.) без ПДВ лютий 2016
28.23.2 Машини конторські/офісні, інші, та частини до них (28.23.22-00.00- Машини для офсетного друку, аркушеві, конторського/офісного типу) 2210 5999,00 грн. (П’ять тисяч дев’ятсот дев’ять грн. 00 коп.)  у т.ч. ПДВ лютий 2016
25.12.1  Двері, вікна й рами до них і пороги до дверей металеві (25.12.10-30.00 Двері, пороги до дверей, вікна та рами до них із заліза чи сталі) 44221000-5 Вікна, двері та супутні вироби 2210 7200,00 грн. (Сім тисяч  двісті грн. 00 коп.) без ПДВ лютий 2016
17.23.1 Вироби канцелярські, паперові (17.23.13-13.00 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, книги бланків ордерів і квитанцій, паперові чи картонні) 22800000-8 Паперові чи картонні реєстраційні журнали, бухгалтерські книги, швидкозшивачі, бланки та інші паперові канцелярські вироби 2210 1937,00 грн. (Одна тисяча дев’ятсот тридцять сім грн. 00 коп.) без ПДВ лютий 2016
22.29.2 Вироби пластмасові інші, н. в. і. у. (22.29.29-10.00 Вироби, інші, з пластмаси чи інших матеріалів) 19520000-7 Пластмасові вироби 2210 1250,00 грн. (Одна тисяча двісті п’ятдесят грн. 00 коп.) без ПДВ лютий 2016
25.99.2 Вироби з недорогоцінних металів, інші 14720000-4 Алюміній, нікель, скандій, титан і ванадій 2210 185175,00 грн. (Сто вісімдесят п’ять тисяч сто сімдесят п’ять грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ лютий 2016
36.00.1. Вода природна ( 36.00.11-00.00 Вода питна) 2272 150,00 грн. (сто п’ятдесят грн. 00 коп.) лютий 2016
06.20.1 Газ природний, скраплений або в газоподібному стані (газ природній) 09123000-7 Природний газ 2274 185800,00 грн. (сто вісім п’ять вісім тисяч грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ лютий 2016
80.30.1  (80.30.10-00.00) Послуги, пов’язані з розслідуванням  79713000-5 Послуги з охорони об’єктів та особистої охорони 2240 1835,00 грн. (одна тисяча вісімсот тридцять п’ять грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ лютий 2016
53.20.1: Послуги поштові та кур’єрські, інші 64100000-7: Поштові та кур’єрські послуги 2240 2063,00 грн. (Дві дитясі шістдесят три грн. 00 коп.) без ПДВ лютий 2016
26.11.3 Схеми електронні інтегровані (26.11.30-65.00 Схеми інтегровані електронні (крім схем багатокристальних): постійні запам’ятовувальні перепрограмовувані пристрої, з електричним стиранням інформації, зокрема флеш-пам’ять) 30233180-6 Флеш-накопичувачі 2210 2850,00 грн. (Дві тисячі вісімсот п’ятдесят грн. 00 коп.) без ПДВ лютий 2016
17.23.1 Вироби канцелярські, паперові (17.23.13-13.00 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, книги бланків ордерів і квитанцій, паперові чи картонні) 22800000-8 Паперові чи картонні реєстраційні журнали, бухгалтерські книги, швидкозшивачі, бланки та інші паперові канцелярські вироби 2210 1922,00 грн. (Одна тисяча дев’ятсот двадцять дві грн. 00 коп.)  без ПДВ березень 2016
25.99.2 Вироби з недорогоцінних металів, інші 14720000-4 Алюміній, нікель, скандій, титан і ванадій 2210 179514,00 грн. (сто сімдесят дев’ять тисяч п’ятсот чотирнадцять грн. 00 коп.)  у т.ч. ПДВ березень 2016
19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні 2210 4200,00 грн. (чотири тисячі грн. 00 коп.)  у т.ч. ПДВ березень 2016
84.11.1 Послуги загальнодержавного характеру (84.11.11-00.00 Послуги виконавчої та законодавчої влади ) 63524000-8 Послуги з оформлення транспортної документації 2210 804,00 грн. (Вісімсот чотири грн. 00 коп.) без ПДВ березень 2016
17.23.1 Вироби канцелярські, паперові (17.23.13-13.00 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, книги бланків ордерів і квитанцій, паперові чи картонні) 22800000-8 Паперові чи картонні реєстраційні журнали, бухгалтерські книги, швидкозшивачі, бланки та інші паперові канцелярські вироби 2210 345,00 грн. (Триста чорок п’ять грн. 00 коп.) без ПДВ березень 2016
61.10.1 Послуги щодо передавання даних і повідомлень (Послуги стаціонарного телефонного зв’язку — доступ і користування) 61.10.4 Послуги зв’язку Інтернетом проводовими мережами (61.10.11-00.00 Послуги стаціонарного телефонного зв’язку — доступ і користування) 2240 8013,86 грн. (Вісім тисяч тринадцять грн. 86 коп.) у т.ч. ПДВ березень 2016
17.23.1 Вироби канцелярські, паперові (17.23.13-13.00 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, книги бланків ордерів і квитанцій, паперові чи картонні) 22800000-8 Паперові чи картонні реєстраційні журнали, бухгалтерські книги, швидкозшивачі, бланки та інші паперові канцелярські вироби 2210 335,00 грн. (Триста тридцять п’ять грн. 00 коп.) без ПДВ березень 2016
13.20.2 Тканини бавовняні (13.20.31-30.00 Тканини із хімічних комплексних ниток, виготовлені з високоміцних ниток, стрічкових чи подібних ниток (зокрема з нейлону, інших поліамідів, поліефіру, віскози) 39560000-5 Текстильні вироби різні 2210 225,00 грн. (Двісті двадцять п’ять грн. 00 коп.) без ПДВ березень 2016
22.29.2 Вироби пластмасові інші, н. в. і. у. (22.29.29-10.00 Вироби, інші, з пластмаси чи інших матеріалів) 19520000-7 Пластмасові вироби 2210 828,00 грн. (вісімсот двадцять вісім грн. 00 коп.) без ПДВ березень 2016
62.02.2 — Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення 72266000-7 — Консультаційні послуги з питань програмного забезпечення 2240 2244,00 грн. (Дві тисячі двісті сорок чотири грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ квітень 2016
81.29.1 — Послуги щодо очищування, інші (81.29.19-00.00) Послуги щодо очищування інші, н. в. і. у.(вивоз сміття) 90918000-5 Послуги з очищення урн для сміття 2240 2600,00 грн. (Дві тисячі шістсот грн. 00 коп.)  у т.ч. ПДВ квітень 2016
61.10.1 Послуги щодо передавання даних і повідомлень (Послуги стаціонарного телефонного зв’язку — доступ і користування) 61.10.4 Послуги зв’язку Інтернетом проводовими мережами (61.10.11-00.00 Послуги стаціонарного телефонного зв’язку — доступ і користування) 2240 100000,00 грн. (Сто тисяч грн. 00 коп.)  у т.ч. ПДВ квітень 2016
80.30.1  (80.30.10-00.00) Послуги, пов’язані з розслідуванням  79713000-5 Послуги з охорони об’єктів та особистої охорони 2240 18349,97 грн. (Вісімнадцять тисяч триста сорок дев’ять тисяч сорок дев’ять грн 97 коп.)  у т.ч. ПДВ квітень 2016
71.20.1 — Послуги щодо технічного випробовування й аналізування 71631100-1 Послуги з технічного огляду обладнання 2240 2475,77 грн. (Дві тисячі чотириста сімдесят п’ять  грн. 77 коп.)  у т.ч. ПДВ квітень 2016
53.20.1: Послуги поштові та кур’єрські, інші 64100000-7: Поштові та кур’єрські послуги 2240 3705,00 грн. (Три тисяч сімсот п’ять грн. 00 коп.) без ПДВ квітень 2016
95.11.1 Ремонтування комп’ютерів і периферійного устатковання (95.11.10-00.00 Ремонтування комп’ютерів і периферійного устатковання) 50300000-8 Ремонт, технічне обслуговування персональних комп’ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги 2240 13760,00 грн. (Тринадцять тисяч сімсот шістдесят грн. 00 коп.) без ПДВ квітень 2016
85.59.1 — Послуги освітянські, інші, н. в. і. у. 79633000-0 Послуги з підвищування кваліфікації персоналу 2240 6480,00 грн. (шість тисяч чотириста вісімдесят грн. 00 коп.)  у т.ч. ПДВ квітень 2016
25.12.1  Двері, вікна й рами до них і пороги до дверей металеві (25.12.10-30.00 Двері, пороги до дверей, вікна та рами до них із заліза чи сталі) 44221000-5 Вікна, двері та супутні вироби 2210 7500,00 грн. (Сім тисяч п’ятсот грн. 00 коп.) без ПДВ квітень 2016
22.29.2 Вироби пластмасові інші, н. в. і. у. (22.29.29-10.00 Вироби, інші, з пластмаси чи інших матеріалів) 35261000-1 Інформаційні дошки 2210 6907,00 грн. (Дев’ятсот  сім грн. 00 коп.) без ПДВ квітень 2016
17.23.1 Вироби канцелярські, паперові (17.23.13-13.00 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, книги бланків ордерів і квитанцій, паперові чи картонні) 22800000-8 Паперові чи картонні реєстраційні журнали, бухгалтерські книги, швидкозшивачі, бланки та інші паперові канцелярські вироби 2210 828,00 грн. (вісімсот двадцять вісім грн. 00 коп.) без ПДВ травень 2016
80.20.10 — Послуги систем безпеки 31625300-6 — Системи охоронної сигналізації 2240 28041,08 грн. (Двадцять вісім тисяч сорок одна грн. 08 коп.) у т.ч. ПДВ травень 2016
53.20.1: Послуги поштові та кур’єрські, інші 64100000-7: Поштові та кур’єрські послуги 2240 705,00 грн. (Сімсот п’ять грн. 00 коп.)  без ПДВ травень 2016
95.11.1 Ремонтування комп’ютерів і периферійного устатковання (95.11.10-00.00 Ремонтування комп’ютерів і периферійного устатковання) 50300000-8 Ремонт, технічне обслуговування персональних комп’ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги 2240 5100,00 грн. (П’ять тисяч сто грн. 00 коп.) без ПДВ травень 2016
26.20.40 — Частини та приладдя до обчислювальних машин 31154000-0 Джерела безперебійного живлення 2210 17950,00 грн. (Сімнадцять тисяч дев’ятсот п’ятдесят грн. 00 коп.)  без ПДВ травень 2016
26.20.21 — Пристрої запам’ятовувальні 30236120-9 Постійні запам’ятовувальні пристрої (ROM) 2210 14575,00 грн. (Чотирнадцять тисяч п’ятсот сімдесят п’ять грн. 00 коп.)  без ПДВ травень 2016
22.29.2  Вироби пластмасові інші, н. в. і. у. (22.29.29-10.00 Вироби, інші, з пластмаси чи інших матеріалів) 19520000-7 Пластмасові вироби 2210 3234,00 грн. (Три тисячі двісті тридцять чотири грн. 00 коп.)  без ПДВ травень 2016
63.11.1 — Послуги щодо обробляння даних, розміщування інформації на веб-вузлах та суміжні послуги 72310000-1 — Послуги з обробки даних 2240 1579,97 грн. (Одна тисяча п’ятсот сімдесят дев’ять грн. 97 коп.)  у т.ч. ПДВ травень 2016
17.23.1 Вироби канцелярські, паперові (17.23.13-13.00 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, книги бланків ордерів і квитанцій, паперові чи картонні) 22800000-8 Паперові чи картонні реєстраційні журнали, бухгалтерські книги, швидкозшивачі, бланки та інші паперові канцелярські вироби 2210 1386,00 грн. (Одна тисяча триста вісімдесят шість грн. 00 коп.)  у т.ч. ПДВ травень 2016
17.23.1 Вироби канцелярські, паперові (17.23.13-13.00 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, книги бланків ордерів і квитанцій, паперові чи картонні) 22800000-8 Паперові чи картонні реєстраційні журнали, бухгалтерські книги, швидкозшивачі, бланки та інші паперові канцелярські вироби 2210 636,00 грн. (Шістсот тридцять шість грн. 00 коп.)  у т.ч. ПДВ червень 2016
80.20.10 — Послуги систем безпеки 31625300-6 — Системи охоронної сигналізації 2240 39279,57 грн. (Тридцять дев’ять тисяч двісті сімдесят дев’ять грн. 57 коп.) у т.ч. ПДВ червень 2016
45.20.1 — Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів 2240 50000,00 грн. (П’ятдесят тисяч грн. 00 коп.) без ПДВ червень 2016
22.11.1 Шини та камери ґумові нові (22.11.11-00.00  Шини пневматичні ґумові нові до легкових автомобілів) 34351100-3 Автомобільні шини 2210 16000,00 грн. (Шістнадцять тисяч грн. 00 коп.) без ПДВ червень 2016
26.20.1 Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (26.20.16-40.00 Принтери, копіювальні та факсимільні апарати, які можна під’єднати до автоматичних машин для обробляння даних або до мережі (крім машин для друку, які друкують за допомогою пластин, барабанів та інших складників, а також машин, які виконують дві чи більше функції: друкування, копіювання чи факсимільне передавання)  30232110-8  Лазерні принтери 2210 36405,00 грн. (Тридцять шість тисяч чотириста п’ять грн. 00 коп.)  у т.ч. ПДВ червень 2016
26.20.1 Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (26.20.16-40.00 Принтери, копіювальні та факсимільні апарати, які можна під’єднати до автоматичних машин для обробляння даних або до мережі (крім машин для друку, які друкують за допомогою пластин, барабанів та інших складників, а також машин, які виконують дві чи більше функції: друкування, копіювання чи факсимільне передавання) 30200000-1 Комп’ютерне обладнання та приладдя 2210 1278,00 грн. (Одна тисяча двісті сімдесят вісім грн. 00 коп.)  у т.ч. ПДВ червень 2016
26.20.4 Частини та приладдя до обчислювальних машин (26.20.40-00.00 Частини та приладдя до обчислювальних машин) 30237410-6 Комп’ютерні миші 2210 860,40 грн. (Вісімсот шістдесят грн. 40 коп.)   у т.ч. ПДВ червень 2016
26.20.4 Частини та приладдя до обчислювальних машин (26.20.40-00.00 Частини та приладдя до обчислювальних машин) 30125100-2 Картриджі з тонером 2210 12613,86 грн. (Дванадцять тисяч шістсот тринадцять грн. 86 коп.)  у т.ч. ПДВ червень 2016
22.23.1 Вироби пластмасові для будівництва; лінолеум і покриви на підлогу, тверді, не пластикові (22.23.14-70.00 Підвіконня, жалюзі та подібні вироби і їхні частини, пластмасові) 39515410-2 Внутрішні жалюзі 2210 1007,00 грн. (Одна тисяча сім грн. 00 коп.)  без ПДВ червень 2016
22.29.2 Вироби пластмасові інші, н. в. і. у. (22.29.29-10.00 Вироби, інші, з пластмаси чи інших матеріалів) 35261000-1 Інформаційні дошки 2210 7700,00 грн. (Сім тисяч сімсот грн. 00 коп.)  без ПДВ червень 2016
31.01.11 — Меблі конторські/офісні металеві 39131000-9 Офісні стелажі 2210 2214,00 грн. (Дві тисячі двісті чотирнадцять грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ липень 2016
25.99.21 — Сейфи та скрині, двері та секції до банківських сховищ, ящики для зберігання грошей і документів та подібні вироби, броньовані чи армовані, з недорогоцінних металів 44421780-8 Сейфи для документів 2210 3648,00 грн. (Три тисячі шістсот сорок вісім грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ липень 2016
25.94.1 — Вироби кріпильні та ґвинтонарізні 44167200-0 — Хомути та скоби 2210 219,00 грн. (Двісті дев’ятнадцять грн. 00 коп.)  у т.ч. ПДВ липень 2016
25.93.1 — Цвяхи, оббивні цвяхи, креслярські кнопки, скоби та подібні вироби 44192200-4 — Цвяхи 2210 137,76 грн. (Сто тридцять сім грн. 76 коп.)  у т.ч. ПДВ липень 2016
25.94.11 — Засоби кріпильні нарізні із заліза чи сталі, н. в. і. у. 44531300-4 — Саморізи 2210 189,66 грн. (Сто вісімдесят дев’ять грн. 66 коп.)  у т.ч. ПДВ липень 2016
25.94.1 — Вироби кріпильні та ґвинтонарізні  44167200-0 — Хомути та скоби 44531000-1 — Кріпильні деталі з наріззю 2210 108,96 грн. (Сто вісім грн. 96 коп.)  у т.ч. ПДВ липень 2016
25.94.1 — Вироби кріпильні та ґвинтонарізні  44531000-1 — Кріпильні деталі з наріззю 2210 243,00 грн. (двісті сорок три грн. 00 коп.)  у т.ч. ПДВ липень 2016
22.29.2 — Посуд столовий і кухонний, інші предмети господарської призначеності та предмети для туалету, пластмасові 39831700-3 Автоматичні дозатори рідкого мила 2210 833,88 грн. (Вісімсот тридцять три грн. 88 коп.)   у т.ч. ПДВ липень 2016
22.29.2 — Посуд столовий і кухонний, інші предмети господарської призначеності та предмети для туалету, пластмасові 39831700-3 Автоматичні дозатори рідкого мила 42968300-2 Диспенсери туалетного паперу 2210 411,84 грн. (чотириста одиннадцять грн. 84 коп.)  у т.ч. ПДВ липень 2016
22.29.2 — Посуд столовий і кухонний, інші предмети господарської призначеності та предмети для туалету, пластмасові 39224310-4 Туалетні йоржики 2210 187,92 грн. (Сто вісімдесят сім грн. 92 коп.) у т.ч. ПДВ липень 2016
22.29.2 — Посуд столовий і кухонний, інші предмети господарської призначеності та предмети для туалету, пластмасові 39224300-1 Мітли, щітки та інше прибиральне приладдя 2210 42,36 грн. (сорок чотири грн. 36 коп.)  у т.ч. ПДВ липень 2016
22.29.2 — Посуд столовий і кухонний, інші предмети господарської призначеності та предмети для туалету, пластмасові 39224330-0 Відра 2210 751,92 грн. (Сімсот п’ятдесят одна грн. 92 коп.)  у т.ч. ПДВ липень 2016
31.09.1 — Меблі дерев’яні, н. в. і. у 39144000-3 Меблі для ванної кімнати 2210 2961,00 грн. (Дві тисячі дев’ятсот шістдесят одна грн. 00 коп.)  у т.ч. ПДВ липень 2016
25.99.1 — Раковини, мийки, ванни та інші санітарно-технічні вироби та їхні частини, із заліза, сталі, міді чи алюмінію 44411100-5 Водопровідні крани 2210 1009,44 грн. (Одна тисяча дев’ять грн. 44 коп.)  у т.ч. ПДВ липень 2016
22.19.3 — Труби, трубки та шланги з вулканізованої ґуми (крім виготовлених з твердої ґуми 44165100-5 Шланги 2210 111,00 грн. (Сто одна грн. 00 коп.)  у т.ч. ПДВ липень 2016
23.12.1 — Дзеркала скляні; вироби ізоляційні багатошарові зі скла 39299300-7 Скляні дзеркала 2210 1122,00 грн. (Одна тисяча сто двадцять дві грн. 00 коп.)  у т.ч. ПДВ липень 2016
22.23.1 — Ванни, умивальники, унітази, сидіння та накривки до унітазів, зливні бачки й подібні санітарно-технічні вироби, пластмасові: 44411700-1 Сидіння для унітазів, кришки для унітазів, унітази та зливні бачки 2210 927,00 грн. (Дев’ятсот двадцять сім грн. 00 коп.)  у т.ч. ПДВ липень 2016
27.51.1 — Вентилятори, вентиляційні чи рециркуляційні витяжні ковпаки або шафи, побутові 39717100-2 Вентилятори 2210 1053,96 грн. (Одна тисяча п’ятдесят три грн. 96 коп.)  у т.ч. ПДВ липень 2016
32.99.5 — Гребінці, заколки на волосся та подібні вироби; шпильки на волосся; бігуді; аерозолі ароматичні та їхні насадки та головки 39811100-1 Освіжувачі повітря 2210 694,56 грн. (Шістсот дев’яносто чотири грн. 56 коп.)  у т.ч. ПДВ липень 2016
32.99.5 — Гребінці, заколки на волосся та подібні вироби; шпильки на волосся; бігуді; аерозолі ароматичні та їхні 24959100-2 Аерозолі 2210 338,88 грн. (триста тридцять вісім грн. 88 коп.)  у т.ч. ПДВ липень 2016
28.13.1 — Помпи для рідин; підіймачі рідин 42122130-0 Водяні насоси 2210 2199,00 грн. (дві тисячі сто дев’яносто дев’ять грн. 00 коп.)  у т.ч. ПДВ липень 2016
22.21.29 — Труби, трубки, шланги й фітинги до них пластмасові, інші 19520000-7 — Пластмасові вироби 2210 236,34 грн. (Двісті тридцять шість грн. 36 коп.)  у т.ч. ПДВ липень 2016
26.51.65 — Прилади й апаратура гідравлічні або пневматичні для автоматичного регулювання чи контролювання 34996200-7 Регулювальне, запобіжне чи сигнальне обладнання для внутрішніх водних шляхів 2210 1548,96 грн. (Одна тисяча п’ятсот сорок вісім грн. 96 коп.)  у т.ч. ПДВ липень 2016
22.19.30 — Труби, трубки та шланги з вулканізованої ґуми (крім виготовлених з твердої ґуми) 44165100-5 Шланги 2210 1563,36 грн. (Одна тисяча п’ятсот шістдесят три грн. 36 коп.)  у т.ч. ПДВ липень 2016
58.19.1  Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші (58.19.14-00.00 Марки поштові, гербові чи подібні нові; гербовий папір; чекові книжки; банкноти, акції, облігації та подібні цінні папери, друковані) 22400000-4 Марки, чекові бланки, банкноти, сертифікати акцій, рекламні матеріали, каталоги та посібники 2210 1646,00 грн. (Одна тисяча шістсот сорок шість грн. 00 коп.) без ПДВ липень 2016
58.19.1  Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші (58.19.14-00.00 Марки поштові, гербові чи подібні нові; гербовий папір; чекові книжки; банкноти, акції, облігації та подібні цінні папери, друковані) 22400000-4 Марки, чекові бланки, банкноти, сертифікати акцій, рекламні матеріали, каталоги та посібники 2210 354,00 грн. (Триста п’ятдесят чотири грн. 00 коп.)  у т.ч. ПДВ липень 2016
17.23.1 Вироби канцелярські, паперові (17.23.14-00.00 Папір і картон, інші, для писання, друкування чи іншої графічної призначеності, віддруковані, тиснені або перфоровані) 30197630-1 Папір для друку 2210 19988,00 грн. (Дев’ятгадцять тисяч дев’ятсот вісімдесят вісім грн. 00 коп.) без ПДВ липень 2016
26.20.1 Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (26.20.16-40.00 Принтери, копіювальні та факсимільні апарати, які можна під’єднати до автоматичних машин для обробляння даних або до мережі (крім машин для друку, які друкують за допомогою пластин, барабанів та інших складників, а також машин, які виконують дві чи більше функції: друкування, копіювання чи факсимільне передавання) 30200000-1 Комп’ютерне обладнання та приладдя 2210 760,00 грн. (Сімсот шістдесят грн. 00 коп.)  у т.ч. ПДВ липень 2016
26.20.4 Частини та приладдя до обчислювальних машин (26.20.40-00.00 Частини та приладдя до обчислювальних машин) 30237410-6 Комп’ютерні миші 2210 750,00 грн. (Сімсот п’ятдесят грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ липень 2016
26.20.4 Частини та приладдя до обчислювальних машин (26.20.40-00.00 Частини та приладдя до обчислювальних машин) 30125100-2 Картриджі з тонером 2210 6356,66 грн. (Шість тисяч триста п’ятдесят шість грн. 66 коп.) у т.ч. ПДВ липень 2016
26.30.2 Апаратура електрична для проводового телефонного чи телеграфного зв’язку; відеофони (26.30.23-70.00 Апарати для передавання та приймання звуку, зображення чи іншої інформації, зокрема апаратура для обміну інформацією мережею проводового чи безпроводового зв’язку (наприклад, локальною чи глобальною мережею), інші, ніж апарати для передавання чи приймання підтипу 26.20.16-40.00 та підкатегорій 20.40.11, 20.40.12, 20.40.20, 20.40.34, 26.20.17, 26.20.18, 26.30.11, 26.30.12, 26.30.13, 26.40.33, 26.70.13, 28.23.21, 28.23.22) 32552100-8 Телефони 2210 393,00 грн. (Триста дев’яносто три грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ липень 2016
27.32.1 Проводи та кабелі електронні й електричні, інші (27.32.13-40.00 Провідники електричні, інші, на напругу не більше ніж 1000 В, оснащені з’єднувальними деталями 44318000-2 Електричні проводи 2210 1698,24 грн. (Одна тисяча шістсот дев’яносто вісім грн. 24 коп.) у т.ч. ПДВ липень 2016
26.20.1 Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (26.20.16-60.00 Пристрої введення та виведення, що мають або не мають запам’ятовувальні пристрої в одному корпусі) 32500000-8 Телекомунікаційне обладнання та приладдя 2210 851,59 грн. (Вісімсот п’ятдесят одна грн. 59 коп.) у т.ч. ПДВ липень 2016
33.12.1 Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності 50730000-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок 2240 11870,00 грн. (Одиннадцять тисяч вісімсот сімдесят грн. 00 коп.) без ПДВ липень 2016
95.11.1 Ремонтування комп’ютерів і периферійного устатковання (95.11.10-00.00 Ремонтування комп’ютерів і периферійного устатковання) 50300000-8 Ремонт, технічне обслуговування персональних комп’ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги 2240 18810,00 грн. (вісімнадцять тисяч вісімсот десять грн. 00 коп.) без ПДВ липень 2016
17.23.1 Вироби канцелярські, паперові (17.23.13-13.00 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, книги бланків ордерів і квитанцій, паперові чи картонні) 22800000-8 Паперові чи картонні реєстраційні журнали, бухгалтерські книги, швидкозшивачі, бланки та інші паперові канцелярські вироби 2210 766,00  грн.(сімсот шістдесят шість грн. 00 коп.),00 грн. (Шістсот тридцять шість грн. 00 коп.)  у т.ч. ПДВ липень 2016
80.20.10 — Послуги систем безпеки 31625300-6 — Системи охоронної сигналізації 2240 31305,05 грн. (Тридцять одна тисяча триста п’ять грн. 05 коп.) у т.ч. ПДВ липень 2016
43.21.1 Роботи електромонтажні 45310000-3 Електромонтажні роботи 2240 17336,00 грн. (Сімнадцять тисяч триста тридцять шість грн. 00 коп.) без ПДВ липень 2016
33.12.1 Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності 50312610-4 Технічне обслуговування обладнання інформаційних технологій 2240 4337,63 грн. (чотири тисячі триста тридцять сім грн. 63 коп.)  у т.ч. ПДВ липень 2016
58.29.5 Послуги щодо видання ліцензії на право користування програмним забезпеченням 72268000-1 Послуги з постачання програмного забезпечення 2240 27570,00 грн. (Двадцять сім тисячі п’ятсот сімдесят грн. 00 коп.) без ПДВ липень 2016
65.12.2 Послуги щодо страхування автотранспорту 66516100-1 Послуги зі страхування цивільної відпові

дальності власників автомобільного транспорту

2240 1290,00 грн. (Одна тисяча двісті дев’яносто грн. 00 коп.) без ПДВ липень 2016
 

Голова  комітету

     

В.І. Яковлев

 

Секретар комітету

     

Є.О. Сілютін

 

(за рішенням  комітету від  26.07.2016 р №1)